Klasifikácia pre nových hráčov boccie

Pre všetkých, ktorí majú záujem o šport boccia sa otvorila nová klasifikácia, ktorá prebehne 11. novembra 2023 v Bratislave na Nevädzovej ulici.

Informácie o klasifikácii:

 • Dátum: 11. november 2023
 • Miesto: Telocvičňa na Nevädzovej ulici, Bratislava
 • Registrácia: Nových hráčov, ktorí sa chcú zúčastniť klasifikácie, je potrebné prihlásiť cez e-mail na adrese klasifikacia@boccia.sk do 5. novembra 2023.

Ako sa prihlásiť:

Ak chcete získať oficiálnu národnú klasifikáciu, stačí poslať e-mail na klasifikacia@boccia.sk s nasledujúcimi údajmi:

 • Meno a priezvisko:
 • Mesto:
 • Klubová príslušnosť:
 • Dátum narodenia:
 • Kontaktný e-mail:
 • Telefónne číslo:
Registrácia je povinná a uzávierka prihlášok je 5. novembra 2023. Po tomto termíne nebudú prijímané žiadne dodatočné prihlášky.
Pre koho je boccia určená?
Boccia je vhodná pre všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Na národnej úrovni sa hrá v 5 kategóriách – BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5.

Vhodné diagnózy:

 • Friedrichova ataxia
 • Muskulárna distrofia – proximálna sila menej ako 3/5
 • Skleróza multiplex
 • ALS
 • DMO
 • Poškodenie miechy v C5 a nad
 • Spina Bifida kombinovaná so zahrnutím horných končatín
 • Iné, ktorých výsledkom je slabá sila a problémy s koordináciou

Pre akékoľvek otázky ohľadom klasifikácie alebo samotného športu boccia nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese stk@boccia.sk.

Tešíme sa na vás 11. novembra 2023.

Zdieľaj: