Predstavujeme vám nový herný systém na sezónu 2024

V doterajšom systéme boli nasadení hráči podľa počtu skupín. Silný hráč vysoko vyhral nad slabým hráčom v skupine  a ten slabý hráč už prakticky nemal šancu dostať sa zo skupiny a ani na skóre, teda po dvoch zápasoch na turnaji skončil…
Nový herný systém je navrhnutý tak aby podporil hráčov, ktorí sú nižšie v rebríčku tým, že na ligových kolách budú hrať v skupinách medzi sebou. Slabší hráči sa v tomto systéme môžu prebojovať do play off či štvrťfinále. Slabší hráči budú mať motiváciu zlepšovať sa a aj lepšiu šancu na postup. Zároveň tí lepší hráči budú v skupinách hrať spolu, čo prinesie väčšiu kvalitu zápasov. Prvá trojica či štvorica hráčov na rebríčku má istotu postupu do štvrťfinále či semifinále. Záleží od počtu hráčov na lige. Pre otvorenie danej kategórie je minimálny počet 3 hráči.
Postupový kľúč podľa počtu prihlásených hráčov

3 hráči

Pri troch prihlásených hráčoch (minimálny počet pre otvorenie) sa hrá jedna skupina, v ktorej sa hrá systémom každý s každým. Každý zápas sa opakuje 2x, dokopy sa teda odohrá v skupine 6 zápasov.

4 hráči

Pri štyroch hráčoch sa hrá jedna skupina každý s každým. Hráči následne postupujú do semifinále. Víťaz skupiny hrá s posledným a druhý s tretím v skupine.

5 hráči

Pri piatich hráčoch sa hrá jedna skupina každý s každým.

6 hráči

Hráči sú umiestnení do dvoch skupín A a B po troch. Z A skupiny prví dvaja postupujú priamo do semifinále. Zvyšní hráči postupujú do Play Off. Tretí z A skupiny hrá s tretím z B skupiny a víťaz skupiny B hrá s druhým B skupiny.

7 hráčov

Hráči sú umiestnení do dvoch skupín A a B. Skupina A je trojčlenná a B skupina štvorčlenná. Prví dvaja hráči A skupiny postupujú priamo do semifinále. Zvyšní hráči postupujú do Play Off. Tretí z A skupiny hrá s tretím z B skupiny a víťaz skupiny B hrá s druhým B skupiny. Posledný hráč zo skupiny B na turnaji končí.

8 hráčov

Hráči sú umiestnení do dvoch skupín A a B po štyroch. Všetci postupujú do štvrťfinále. Víťaz skupiny A hrá so štvrtým zo skupiny B, víťaz skupiny B hrá so štvrtým zo skupiny A. Druhý z A skupiny hrá s tretím z B skupiny, druhý z B skupiny hrá s tretím z A skupiny.

9 hráčov

Hráči sú umiestnení do troch skupín A, B a C po troch. Zo skupiny A postupujú 2. a 3. hráč do štvrťfinále a víťaz A skupiny postupuje priamo do semifinále. Víťaz B skupiny hrá s druhým B skupiny. Víťaz C skupiny hrá s tretím A skupiny. Druhý z A skupiny hrá s druhým C skupiny.

10 hráčov

Hráči sú umiestnení do troch skupín.  A a B skupina je trojčlenná a C skupina je štvorčlenná. Zo skupiny A postupujú 2. a 3. hráč do štvrťfinále a víťaz A skupiny postupuje priamo do semifinále. Víťaz B skupiny hrá s druhým B skupiny. Víťaz C skupiny hrá s tretím A skupiny. Druhý z A skupiny hrá s druhým C skupiny.

11 hráčov

Hráči sú umiestnení do troch skupín. Skupina A je trojčlenná. Skupina B a C  je štvorčlenná. Víťaz skupiny A hrá s druhým C skupiny. Víťaz skupiny B hrá s druhým B skupiny. Tretí zo skupiny A hrá s tretím B skupiny. Víťaz skupiny C hrá s druhým A skupiny.

12 hráčov

Hráči sú umiestnení do štyroch skupín A, B, C a D po troch. Víťaz skupiny A hrá s druhým najlepším postupujúcim na skóre z druhých miest zo skupín B, C a D. Víťaz skupiny B hrá s víťazom C skupiny. Víťaz skupiny D hrá s tretím A skupiny. Druhý z A skupiny hrá s prvým najlepším postupujúcim na skóre z druhých miest zo skupín B, C a D.

13 hráčov

Hráči sú umiestnení do štyroch skupín A, B, C a D. Prvé tri skupiny sú trojčlenné a posledná skupina je štvorčlenná. Víťaz skupiny A hrá s víťazom D skupiny. Víťaz skupiny B hrá s druhým B skupiny. Víťaz skupiny C hrá s tretím A skupiny. Druhý zo skupiny A hrá s druhým C skupiny.

14 hráčov

Hráči sú umiestnení do štyroch skupín A, B, C a D. Skupiny A a B sú trojčlenné. Skupiny C a D sú štvorčlenné. Víťaz skupiny A hrá s víťazom D skupiny. Víťaz skupiny B hrá s druhým B skupiny. Víťaz skupiny C hrá s tretím A skupiny. Druhý zo skupiny A hrá s druhým C skupiny.

15 hráčov

Hráči sú umiestnení do piatich skupín A, B, C, D a E po troch. Víťaz skupiny A hrá s víťazom skupiny E. Víťaz skupiny B hrá s druhým B skupiny. Víťaz skupiny C hrá s tretím A skupiny. Víťaz skupiny D hrá s druhým A skupiny.

16 hráčov

Hráči sú umiestnení do štyroch skupín A, B, C a D po štyroch. Víťaz skupiny A hrá s víťazom D skupiny. Víťaz skupiny B hrá so štvrtým A skupiny. Tretí zo skupiny A hrá s druhým B skupiny. Víťaz skupiny C hrá s druhým A skupiny.

Zdieľaj: