ŠTK

SZTPŠ – ŠTK – boccia

Športovo technické komisie (ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia.
Viac o právach a povinnostiach ŠTK nájdete v Štatúte ŠTK SZTPŠ. Táto smernica nadobudla platnosť a účinnosť jej schválením na zasadnutí VV SZTPŠ dňa 6.9.2013.

Kontakt: stk@boccia.sk

www.sztps.sk

Zloženie ŠTK – boccia (schválené na ŠTK 01.01.2024)

Predseda:
Mgr. Martina Kinčešová (predseda@boccia.sk / stk@boccia.sk)
Členovia:
Bc. Róbert Ďurkovič (robo.durkovic@gmail.com / stk@boccia.sk)
Mgr. Matúš Grega (matus.grega82@gmail.com / stk@boccia.sk)
Jozef Blažek (blazek@omdvsr.sk / stk@boccia.sk)
Ing. Samuel Andrejčík (s.andrejcik@boccia.sk / stk@boccia.sk)

 

Reprezentačný tréner
Mgr. Martin Gabko (martin.gabko@gmail.com / trener.repre@boccia.sk)
Hlavná rozhodkyňa
Mgr. Martina Kinčešová (predseda@boccia.sk / rozhodcovia@boccia.sk)
Technický delegát
Ing. Samuel Andrejčík (s.andrejcik@boccia.sk / td@boccia.sk)
Klasifikátor
Mgr. Patrícia Skovajsová (klasifikacia@boccia.sk)
Média
media@boccia.sk

 

Smernice ŠTK
Súťažný poriadok:
Zápisnice:
Dokumenty na stiahnutie: