Úspechy

Slovenská reprezentácia v boccii má na medzinárodnej úrovni veľa úspechov.

Tu sú najvýznamnejšie z nich:

2019

1. miesto BC4

Samuel Andrejčík

BISFed Regional Open

Záhreb, Chorvátsko

1. miesto Pár BC3

Adam Burianek, Boris Klohna

1. miesto Pár BC4

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Martin Strehársky

2. miesto Tím BC1/2

Tomáš Král, Martin Opát, Rastislav Kurilák, Peter Minarech

3. miesto BC1

Tomáš Král

2018

2. miesto

BC4
Samuel Andrejčík
BISFed World Open
Póvoa de Varzim, Portugalsko

1. miesto

Páry BC4
Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Martin Strehársky
Majstrovstvá sveta
Liverpool, Veľká Británia

3. miesto

BC1
Tomáš Král
BISfed Regional Open

Poznaň, Poľsko

1. miesto

BC2

Róbert Mezík

3. miesto

BC2
Rastislav Kurilák

2. miesto

BC3

Adam Burianek

1. miesto

BC4
Samuel Andrejčík

2. miesto

Tímy BC1/2
Tomáš Král, Jakub Nagy, Róbert Mezík, Peter Minarech, Rastislav Kurilák

2. miesto

Páry BC3
Adam Burianek, Boris Klohna

3. miesto

BC1
Tomáš Král
BISFed World Open

Dubaj, Spojené arabské emiráty

3. miesto

Páry BC4
Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič

2017

1. miesto

Tím BC1/2

Jakub Nagy, Tomáš Král, Róbert Mezík, Peter Minarech, Martin Opát

Majstrovstvá Európy

Póvoa de Varzim, Portugalsko

2. miesto

BC2

Róbert Mezík

3. miesto

BC1

Tomáš Král

3. miesto

Tím BC1/2

Tomáš Král, Jakub Nagy, Róbert Mezík

Boccia World Open

Kansas City, USA

1. miesto

BC2

Róbert Mezík

BISFed Regional Open

Poznaň, Poľsko

3. miesto

BC1

Tomáš Král

3. miesto

Pár BC4

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič

2016

1. miesto

Pár BC4

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič

Paralympijské hry

Rio de Janeiro, Brazília

2. miesto

BC4

Samuel Andrejčík

1. miesto

BC4

Samuel Andrejčík

BISFed World Open

Póvoa de Varzim, Portugalsko

3. miesto

Páry BC4

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič

1. miesto

BC4

Samuel Andrejčík

BISFed World Open

Dubaj, Spojené arabské emiráty

3. miesto

BC2

Róbert Mezík

1. miesto

Pár BC4

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Martin Strehársky

BISFed World Open

Montréal, Kanada

2. miesto

BC1

Jakub Nagy

3. miesto

Tím BC1/2

Jakub Nagy, Lukáš Baláži, Tomáš Král

3. miesto

BC2

Róbert Mezík

2015

1. miesto

Tím BC1

Jakub Nagy, Tomáš Král, Róbert Mezík

BISFed World Open

Santiago de Cali, Kolumbia

3. miesto

Pár BC4

Samuel Andrejčík, Róbert Ďurkovič

1. miesto

Pár BC4

Samuel Andrejčík, Michaela Balcová, Róbert Ďurkovič

Majstrovstvá Európy (páry a tímy)

Guildford, Veľká Británia

2. miesto

Tím BC1/2

Jakub Nagy, Lukáš Baláži, Lenka Ďurdinová, Róbert Mezík, Tomáš Král

1. miesto

Pár BC4

Samuel Andrejčík, Róbert Ďurkovič, Martin Strehársky

Európsky pohár

Sant Cugat del Vallès, Španielsko

2. miesto

BC4

Róbert Ďurkovič

2014

2. miesto

Páry BC4

Samuel Andrejčík, Róbert Ďurkovič, Martin Strehársky

BISFed World Open

Montréal, Kanada

2. miesto

BC2

Róbert Mezík

1. miesto

BC2

Róbert Mezík

BISFed World Open

Póvoa de Varzim, Portugalsko

3. miesto

BC4

Samuel Andrejčík

2013

1. miesto

BC4

Samuel Andrejčík

Majstrovstvá Európy

Guimarães, Portugalsko

3. miesto

Tím BC1/2

Jakub Nagy, Lukáš Baláži, Róbert Mezík, Tomáš Král

2011

2. miesto

BC2

Tomáš Král

Európsky pohár

Hamar, Nórsko

3. miesto

BC2

Róbert Mezík

2009

3. miesto

BC4

Róbert Ďurkovič

Majstrovstvá Európy

Póvoa de Varzim, Portugalsko

2003

2. miesto

Páry BC4

Róbert Ďurkovič, Martin Strehársky

Svetový pohár

Nový Zéland