Po úspešnom víkende má slovenská boccia ďalších nových rozhodcov

Výchova nových športových odborníkov, vrátane rozhodcov, je jednou z dôležitých priorít Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Od toho, ako dokážeme reagovať v tejto oblasti na potreby športového hnutia priamo závisia aj jeho úspechy. Boccia patrí v tejto oblasti medzi tie športy, ktoré sa výchove športových odborníkov vo svojich radoch dlhodobo venujú a tak aj tento víkend pribudlo pre potreby boccistických domácich súťaží ďalších 14 rozhodcov, ktorí úspešne zvládli rozhodcovský kurz a záverečnú písomnú skúšku.

V dňoch 17. a 18. 2. 2024 v telocvični Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v Mlynskej doline prebiehal rozhodcovský kurz v paralympijskom športe boccia. Kurzu sa zúčastnil rekordný počet rozhodcov.

Tento rok bol v účasti naozaj rekordný s počtom 18 prihlásených záujemcov. Kurz prebiehal v dvoch rovinách – teoretickej a praktickej. Okrem rekordnej účasti mal víkendový kurz ďalšiu prvotinu. Prvýkrát v histórii mal kurz dvoch lektorov a viedli ho medzinárodná rozhodkyňa Martina Kinčešová a medzinárodný rozhodca Martin Pagáč.

 

Medzinárodná rozhodkyňa Martina Kinčešová pri praktických ukážkach rozhodovania na kurte

Prvý deň kurzu bol venovaný teoretickým poznatkom a pravidlám. Druhý deň sa niesol v praktickom duchu. Rozhodcovia si skúšali modelové situácie a priebeh zápasov nacvičovali priamo na kurte v telocvični fakulty. Hosťami kurzu boli hráči Peter Novota a bývalý reprezentant a paralympijský medailista Róbert Ďurkovič.

V nedeľu prebehla písomná skúška, ktorú úspešne absolvovalo 14 rozhodcov, ktorí získali národnú licenciu, na základe ktorej budú rozhodovať národnú ligu, M-SR a iné priateľské podujatia.

Všetkým novým rozhodcom gratulujeme a prajeme úspešné účinkovanie v súťažiach slovenskej boccie.

Informovala: Martina Kinčešová

Foto: Archív SZTPŠ

Zdroj: Web SZTPŠ

Zdieľaj: