Chcete začať s bocciou? Príďte sa klasifikovať

Boccia je paralympijský šport vhodný pre ľudí na mechanických a elektrických invalidných vozíkoch. A vy môžete byť jej súčasťou. Ak máte záujem vyskúšať nový šport, zúčastňovať sa slovenských turnaj a spoznať nových ľudí, klasifikácia je prvý krok na Vašej novej ceste.

Klasifikácia nových hráčov slúži k tomu, aby noví hráči/nové hráčky mohli byť zaradení/é do niektorej z piatich kategórií na základe rozsahu zdravotného postihnutia. Preto je dôležité, aby si záujemcovia so sebou priniesli aj lekárske potvrdenie o diagnóze a postihnutí horných končatín najviac 3 mesiace staré.

Klasifikácia prebehne v sobotu 13. 5. 2023 od 9:00 hod. v telocvični ŠZŠ Nevädzová 3 v Bratislave a bude ju viesť fyzioterapeutka Mgr. Patrícia Skovajsová, ktorá na základe lekárskej správy a testu motorických zručností určí kategóriu, do ktorej bude daný hráč/daná hráčka zaradený/á.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili prostredníctvom e-mailu na blazek@omdvsr.sk najneskôr do 8. 5. 2023 (pondelok).

Zdieľaj: