1. ligové kolo sa tento víkend neuskutoční

Koronavírus mení plány množstva akcií a žiaľ, neobchádza ani bocciu. Počas víkendu 14. a 15. marca 2020 sa v Bratislave v Športovej hale prof. Rovného v areáli FTVŠ UK malo uskutočniť 1. ligové kolo v novej sezóne. Kvôli COVID-19 sa však presúva na neurčito.

Prečítajte si stanovisko organizátora turnaja:

Ahojte, predsedovia klubov, členovia ŠTK/SZTPŠ, predstavitelia SPV a SZTPŠ,

na základe pokynov rektora  UK, v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sa rušia všetky hromadné podujatia v priestoroch univerzity. Žiaľ, to znamená, že 1. ligové kolo sa 14. – 15. marca neuskutoční! O prípadnom náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Prajem ešte príjemný deň.

Jozef Blažek, za SZTPŠ/ŠTK/boccia, organizátor turnaja

Prinášame Vám aj stanovisko FTVŠ UK:

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30-tisíc študentmi a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

  1. Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby.
  2. Týmto vyzývame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu.
  3. Rektori obidvoch univerzít po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu dôrazne odporúčajú študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov. Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov.
  4. Dekani jednotlivých fakúlt a riaditelia ostatných súčastí na základe príkazov rektorov stanovia režim práce jednotlivých zamestnancov s cieľom chrániť ich zdravie.
  5. Zároveň rušíme všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov ako sú vedecké rady či akademické senáty a všetky hromadné podujatia v priestoroch oboch univerzít.

Študenti, sledujte, prosím, svoje univerzitné e-mailové schránky a webové stránky univerzít. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme okamžite informovať.

Zdieľaj: