Rozhodcovský kurz a klasifikácia nových hráčov

Sezóna 2019 sa pomaly blíži, no pred jej samotným začiatkom sa konajú ešte 2 udalosti, ktoré môžu pomôcť rozvíjať bocciu u nás ďalej.

Tou prvou je rozhodcovský kurz. Konať sa bude počas víkendu 16. – 17. februára 2019 na Pribinovej 19 v Bratislave. Kurz bude pozostávať z teoretickej časti (sobota 16. 2. od 10:00 do 18:00) a praktickej časti (nedeľa 17. 2. od 10:00 do 15:00). Lektorkou kurzu je naša rozhodkyňa s medzinárodnou licenciou Martina Kinčešová. Tento kurz je bezplatný a prihlásiť sa naň môžete do 13. februára v tomto dotazníku.

Druhou udalosťou, ktorá predchádza samotným turnajom, je klasifikácia nových hráčov. Konať sa bude 23. februára 2019 od 9:00 do 12:00 v priestoroch ŠZŠ Nevädzová 3 v Bratislave. Klasifikácia je vhodná pre nových hráčov s diagnózami kvadruplégia, detská mozgová obrna či nervovo-svalové ochorenia (napr. svalová dystrofia a pod.). Podmienkou je, aby dotyčný hráč mal poškodenie tej končatiny, ktorou bude bocciu hrávať. Na klasifikáciu je potrebné priniesť si lekárske potvrdenie o diagnóze najviac 3 mesiace staré. Prihlásiť sa môžete cez e-mail blazek@omdvsr.sk najneskôr do 19. februára.

 

Zdieľaj: