O Boccia

História vývoja vo svete

V staroveku bývali rôzne hry súčasťou ľudových slávností a náboženských obradov. Najbohatšie údaje o hrách všeobecne, zasahujú k starým Grékom a Rimanom. Hry u Grékov mali zdravotné zacielenie, boli prejavom radosti, poskytovali užitočnú zábavu, boli zdrojom výchovy aj bojovej prípravy. Z Grécka sa šírila kultúra loptových hier do celého sveta. Hry mali svoju základnú osnovu, ktorá podstatne uľahčovala organizáciu a jej priebeh, na strane druhej z nich mnohé poskytovali možnosti pre uplatnenie osobnej vynachádzavosti, pohotovosti a dôvtipu.
Historický prameň nás zavedie k hre nazývanej boccia, ktorá odvodila svoje meno z názvu gule, či lopty ľudovou latinou – bottia. Hra nazývaná boccia je Talianskou verziou trávnikového kolkárstva (bowls). Najstaršia známa forma tohoto športu bola hrávaná v talianskych Alpách v rannej kresťanskej ére, kedy boli hádzané kamene na kameň cieľový, (terč) s cieľom terč trafiť alebo dostať svoj kameň k terču čo najbližšie. Boccia bola hlavnou zábavou rímskych vojakov, ktorí ju rozšírili po celej ríši. Po čase boli kamene nahradené guľami, či loptičkami a tie boli potom skôr kotúľané ako vrhané.

História vývoja na Slovensku

Po paralympijských hrách v Atlante v roku 1996 priniesli MUDr. Danica Studená a MUDr. František Pisarčík historicky prvý set loptičiek určených pre hru boccia. V tom čase Zuzana Gabková pôsobila na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Študovala odbor trénerstvo zdravotne oslabených a popri tom sa venovala práci s telesne postihnutými v rámci Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v Bratislave. Zuzanu oslovila Helena Hanková – toho času predsedníčka SZTPŠ, či by neskúsila trénovať nový druh športu na Slovensku. Zuzana tak dostala do rúk prvú sadu boccia loptičiek a išla do vtedajšieho Ústavu sociálnej starostlivosti – dnes Domov sociálnych služieb pre deti GAUDEAMUS na Mokrohájskej 3 v Bratislave.

Prebraté  z  http://www.skaltius.sk/sk/boccia/historia/