Richard Hlinka

Meno a priezvisko Richard Hlinka
Bydlisko Bratislava
Kategória BC2, Tímy BC1/2
Klub OMD v SR – Boccian
V reprezentácii od