Klasifikácia nových hráčok a hráčov

ŠTK/SZTPŠ – boccia pripravuje klasifikáciu pre nových záujemcov o hru boccia do všetkých piatich kategórií.  Diagnózy: kvadruplegici, DMO, NSO. Postihnutá musí byť končatina, ktorou sa hádže, môže to byť aj človek chodiaci na krátke vzdialenosti. Klasifikácia sa uskutoční na 11. 6. v Bratislave18. 6. v Prešove, so začiatkom: 09:00 a koncom: cca 13:00.

Ak hráčky – hráčov zaradí naša klasifikátorka do niektorej z kategórií, bude budú sa môcť zúčastňovať už nasledujúcich turnajov organizovaných SZTPŠ.

Na klasifikáciu je potrebné priniesť:

  • aktuálnu lekársku správu, nie staršiu ako 3 mesiace, najlepšie od neurológa s presnou diagnózou a s popisom funkčnosti všetkých štyroch končatín. Kópia lekárskej správy ostáva založená v klasifikačnom spise u lekára.
  • vyplnené tlačivo, ktoré nájdete v prílohe.

Prihlášku vyplňte na:

bit.ly/bocciaklasifikacia1

Prosím, nahláste prípadných záujemcov na klasifikáciu najneskôr do 7. júna 2022. 

Prípadné info na omd@omdvsr.sk

Zdieľaj: