Zloženie Tímu

Zloženie SR reprezentácie pre rok 2015:

Realizačný tím:

Tréner: Mgr. Martin Gabko

Vedúci: Pavel Král

Asistent: Daniel Hamšík

Psychológ: Emil Bulla

A – tím – Meno a priezvisko športovca B – tím – Meno a priezvisko športovca
Jakub Nagy – BC1  Zuzana Pilarčíková – BC1
Lukáš Baláži – BC1  Lenka Ďurdinová – BC2
Tomáš Král – BC2  Michaela Balcová – BC4
Róbert Mezík – BC2  Adam Burianek – BC3
 Samuel Andrejčík – BC4  Michal Tižo – BC3
 Martin Strehársky – BC4
 Róbert Ďurkovič – BC4