Jedinečná príležitosť pre nových hráčov začať s bocciou

Športovo-technická komisia pri Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR a Športový klub Altius organizujú klasifikáciu nových hráov do paralympijského športu boccia. Uskutoční sa 19. 11. 2022 od 9:00 hod. v priestoroch ŠZŠ Nevädzová v Bratislave

Klasifikácie sa môžu zúčastniť záujemkyne a záujemcovia s diagnózami ako napr. detská mozgová obrna (DMO), kvadruplégia, svalová dystrofia a ďalšie.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili prostredníctvom online formulára.

Dôležité: Prosíme záujemcov, aby si so sebou priniesli lekárske potvrdenie o diagnóze nie staršie ako 3 mesiace, najlepšie od neurológa s presnou diagnózou a s popisom funkčnosti všetkých štyroch končatín. Kópia lekárskej správy ostáva založená v klasifikačnom spise u lekára.

PRIHLÁSIŤ SA ONLINE

Zdieľaj: