Dôležité informácie pred Majstrovstvami SR v boccii 2021

Ako sme už vopred v propozíciách informovali, XX. Majstrovstvá SR v boccii sa uskutočnia iba v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými hlavným hygienikom SR.

Tie najnovšie platia od pondelka, 20. septembra 2021. V tejto súvislosti Vám prinášame záväzné usmernenia, ktoré sú podmienkou na účasť hráčov a sprievodných osôb na Majstrovstvách SR.

Ak niektorý z hráčov, ktorí už boli prihlásení sa turnaj nemôže zúčastniť, oznámte nám to najneskôr do 22. 9. 2021, 10:00.

1. Každý účastník turnaja bude musieť predložiť doklad, že spĺňa jednu z týchto možností (režim OTP):

  1. Plne zaočkovaný
  2. Od odberu PCR test 72 hodín
  3. Od odberu AG test 48 hodín
  4. Ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

2. Registrácia a kontrola dokladov v súlade s režimom OTP sa uskutoční 25.9. (BC2, BC3, BC5), 26. 9 (BC1, BC4) v hale 8:15 – 8:45

3. Každý hráč môže mať so sebou maximálne dvoch ľudí ako sprievodné osoby vrátane športového asistenta. Samozrejme, tieto osoby tiež musia spĺňať jednu z možností z bodu č. 1 (režim OTP)

4. Ďalšie obmedzenia počas podujatia:

  • Asistenti musia mať rúško počas celého podujatia
  • Hráči nemusia mať rúško počas zápasu kým sú na kurte. Po ukončení zápasu je potrebné si rúško nasadiť
  • Keď hádže jedna strana, druhý hráč môže byť/odporúča sa za svojim boxom
  • Warm-up bude prebiehať ako v Tokiu – lopty si vyhádže vždy jedna alebo druhá strana
  • Hráči si nekontrolujú lopty medzi sebou pred zápasom. Iba vizuálne a môžu poprosiť súpera aby povedal a ukázal, aké má lopty (soft, hard, super soft, medium….)
  • Jednotlivci, ktorí nemôžu mať nasadené rúško, musia byť chránení iným spôsobom – napr štítom.

Všetky informácie súvisiace s Majstrovstvami SR budeme zverejňovať na www.boccia.sk  tiež na FB/bocciaslovakia

Tešíme sa na Vás a prajeme všetko dobré.

Za organizátorov  – ŠTK/SZTPŠ/boccia

Jozef Blažek

Zdieľaj: