[OZNAM] Výzva na rozhodovanie turnajov v boccii – jeseň 2019

Milé rozhodkyne a milí rozhodcovia,

chceme Vás vyzvať na prihlásenie sa na turnaje 3. Ligového kola a tiež Majstrovstiev SR jednotlivcov, páry a tímy. Každému, kto už sa na tieto turnaje prihlásil, sme  jeho prihlásenie potvrdili, čiže druhý krát sa už prihlasovať netreba.

Nahlasujte sa na mail: blazek@omdvsr.sk

Prihlasovať sa môžete na tieto turnaje:

7.9., 3. ligové kolo, kategórie: BC 3, ZŠ Turie (max 4 kurty)

https://www.boccia.sk/3-ligove-kolo-bc3-propozicie/

14. 9., 3. ligové kolo, kategórie: BC 1, BC 2, BC 4, BC 5, ŠH prof. Rovného,  UK FTVŠ Bratislava (8 – 9 kurtov)

https://www.boccia.sk/3-ligove-kolo-bc1-bc2-bc4-a-bc5/

12. 10., Majstrovstvá Slovenskej republiky, kategória jednotlivci. (8 – 9 kurtov)

13. 10., Majstrovstvá Slovenskej republiky, kategória Páry BC 3, Páry BC 4, Páry BC 5, Tímy (BC1, BC2), ŠH prof. Rovného,  UK FTVŠ Bratislava (8 – 9 kurtov)

23. 11., Boccia Masters 2019 (miesto sa určí po 3. Ligovom kole)

Vďaka za spoluprácu a prajem osviežujúci letný deň!

Jozef Blažek, Za ŠTK/SZTPŠ/boccia

Zdieľaj: