Klasifikácia nových hráčov do kategórií – 20. január 2018

ŠTK/SZTPŠ – boccia pripravuje klasifikáciu pre nových záujemcov o hru boccia. Okrem tradičných kategórií (BC 1 až BC 4) sa od roku 2018 bude súťažiť aj v novej kategórii BC5. Do kategórie BC 5 približne patria hráči, ktorí neprešli do kategórii BC 2 a BC 4, lebo mali „silné ruky“. Diagnózy: kvadruplegici, DMO, NSO. Postihnutá musí byť končatina, ktorou sa hádže, môže to byť aj človek chodiaci na krátke vzdialenosti.

Klasifikácia sa uskutoční v Bratislave 20. 1. 2018, začiatok: 10:00, koniec: 13:00. Miesto ešte spresníme v úvode roku 2018.

Klasifikačný lekár MUDr. František Pisarčík Vás zaradí do Vám prislúchajúcej kategórie tak, aby ste sa mohli zúčastňovať už prvých ligových kôl roku 2018.

Pozor: na klasifikáciu je potrebné priniesť lekárske potvrdenie o diagnóze a postihnutí horných končatín nie staršie ako tri mesiace.

Miestom klasifikácie bude Nevädzová.

Vaše prihlásenia čakáme do 16. 1. 2018 na mail: omd@omdvsr.sk.

https://www.boccia.sk/wp-content/uploads/2014/10/poziadavky-na-klasifikaciu-boccia.pdf

Zdieľaj: