Jozef Griač: ”MS je vždy úžasná udalosť, kde sa všetky kluby stretnú a môžeme porovnať svoje výkony, schopnosti, zdravotný stav.”

Jozef Griač hrá pod hlavičkou klubu ŠK Altius, trénujúci v Bratislave, momentálne piaty hráč slovenského rankingu v kat. BC1.

Si dlhoročný hráč ŠK Altius. Ako si sa dostal k boccii? Popíš v skratke svoje začiatky.

Som z prvých boccistov na Slovensku a to vďaka Zuzke a Martinovi Gabkovi, ktorí bocciu na Slovensko priniesli. Ich nadšenie mnohých pohltilo a ja som bol jeden z nich.

Majstrovstvá SR sú za nami, ako by si ich zhodnotil?

MS je vždy úžasná udalosť, kde sa všetky kluby stretnú a môžeme porovnať svoje výkony, schopnosti, zdravotný stav. Je to udalosť športová a spoločenská. Netreba zabúdať na vždy skvelú prípravu a priebeh organizátorov a rozhodcov. Z roka na rok vzrastá kvalita hráčov. Je to vidieť aj na medzinárodných, svetových a paralympijských úspechoch . ,, Sláva víťazom, česť porazeným! ,, mnohým sláva, že mohli prísť.

Čo považuješ za svoj najväčší športový úspech?

Prestup do kategórie z BC3 do kategórie BC1.

griacFOTO: Pavol Kulkovský

Ako vieme, bocciu propaguješ v rámci združenia Imobilio. Povedz nám niečo viac o vašom združení a aktivitách.

Občianske združenie Imobilio je nezisková, plne dobrovoľnícka organizácia, ktorá sa usiluje o integráciu ťažko telesne postihnutých a zlepšenie kvality ich života a postavenia v spoločnosti.

Našou snahou je pomáhať znevýhodneným občanom prekonávať prekážky, ktoré ich vytláčajú na okraj spoločnosti, pričom jedným z najlepších prirodzených nástrojov ako ukázať spoločnosti , že znevýhodnení občania sa nelíšia od intaktných, je šport. Založili sme preto podujatie Imobilio Cup, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku.

Ďalšou našou náplňou a snahou je dávať nový život starším, nami opraveným kompenzačným pomôckam a bezplatne ich zapožičiavame klientom, kým nie sú schopní si ich obstarať sami alebo ich potrebujú len krátkodobo.

Cieľom združenia Imobilio je podpora a rozvoj v oblasti vzdelávania, práce a integrácie telesne postihnutých, pričom hlavným cieľom je výstavba výskumno-vývojového a vzdelávacieho centra Imobilio v Karlovej Vsi, ktoré bude slúžiť pre zdravotne ťažko postihnutých. Je stavané len z prostriedkov individuálnych a firemných darcov s významným podielom dobrovoľníckej práce na stavbe. Momentálne montujeme okná na dokončenej hrubej stavbe.

Čo ti do života priniesla boccia?

Môžem povedať, že som športovec. Boccia je pre mňa príležitosť sa fyzicky a psychicky neustále zdokonaľovať. A ako ležiaci prekračovať svoje limity.

Čo robíš ak práve nehráš bocciu?

Momentálne študujem 3 ročník na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety odbor sociálna práca a práve píšem bakalársku prácu , a  veľkú časť svojho času venujem ako riaditeľ združenia Imobilio.

Jozef Griač Imobilio OZ

pripravil: M.R

Zdieľaj: