Novinky zo slovenskej boccie

Informácia k 1. kolu BC 2 – 21.03.2015 Vstup do telocvične bude zadným vchodom nie cez vrátnicu, to znamená keď prejdete zelenou vstupnou bránou pokračujete po ceste a obíďte celú budovu až na parkovisko. Vchod je vedľa telocvične.