Monthly Archives január 2017

Rozhodcovský kurz 2017

aktuality_news

Prihlasujte sa do 23. 1. 2017 na blazek@omdvsr.sk, resp. telefonicky na 0948 529 976.

kurz-rozhodcov-2017

Čítaj ďalej